Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark not holding location

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have note as have MANY others that bookmarks do not hold their place and randomly revert to the top of the list when the list is reacquired.

There have now been several updates to Firefox without a fix to this problem that requires immediate attention.

WHY hasn't this been addressed when many have complained about it?

Please respond!

I have note as have MANY others that bookmarks do not hold their place and randomly revert to the top of the list when the list is reacquired. There have now been several updates to Firefox without a fix to this problem that requires immediate attention. WHY hasn't this been addressed when many have complained about it? Please respond!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This issue with the bookmarks scrolling back to the top is a regression in Firefox 110 and is being worked on (bug 1809084; fixed for 113, but with regressions).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.