Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reconnecting a signed out device

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I inadvertently “signed out” one of my devices so now I cannot see it in my connected services lists. When you sign out a device it states that you will no longer be able to sync or see the device. How do I correct this action so that I can see the device again?

I inadvertently “signed out” one of my devices so now I cannot see it in my connected services lists. When you sign out a device it states that you will no longer be able to sync or see the device. How do I correct this action so that I can see the device again?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.