Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I redirect certain domains to specific Firefox Profiles?

more options

Hello,

I'd like to set up (somehow) an automatic redirect for specific websites, taking me to a pre-defined profile. Is this possible?

Thanks

Hello, I'd like to set up (somehow) an automatic redirect for specific websites, taking me to a pre-defined profile. Is this possible? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I don't think there is a built-in way to do it and I don't think add-ons can directly start a session in a different profile. Maybe someone else has an idea.