Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

English words can't display properly for some website

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paraphraser online

more options

Some website can't display English content properly (shown as rubbish text as in figure provided), but if I copy those text and paste them else where (for example in a .txt file), they shown as English. I even disabled all of my plugins, but it still has the problem.

It won't have such a problem if I open the same web page via chromium-based browsers.

Just wondering what might be the cause?

Some website can't display English content properly (shown as rubbish text as in figure provided), but if I copy those text and paste them else where (for example in a .txt file), they shown as English. I even disabled all of my plugins, but it still has the problem. It won't have such a problem if I open the same web page via chromium-based browsers. Just wondering what might be the cause?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I'm using the MacOS Ventura 13.2.1, and encounter this problem before when I was using Tor browser, but never happened on Windows computers. So myself was guessing it could be related to Gecko and MacOS?

Hữu ích?

more options

Thanks for raising the problem, I am also facing the same problem.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.