Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to restore to a previous version that has all of our bookmarks and passwords

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

We need to restore to a previous version of firefox that has all of our bookmarks and passwords

We need to restore to a previous version of firefox that has all of our bookmarks and passwords

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Happened after entering Troubleshoot Mode. Firefox was freezing up and not responding. I tried to fix it and now everything has been wiped.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.