Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All typed text appears blue until I press space.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi leeharam2004

more options

All typed text appears blue until you break it in some ways like pressing the spacebar or moving the keyboard cursor with the arrow keys. It happens at the firefox search bar as well, and search suggestions and autocomplete doesn't work whenever it happens.

All typed text appears blue until you break it in some ways like pressing the spacebar or moving the keyboard cursor with the arrow keys. It happens at the firefox search bar as well, and search suggestions and autocomplete doesn't work whenever it happens.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The problem was not because of firefox, but a custom IME that had been installed with a 3rd party word processing program commonly used in Korea. You can see this on the lower right corner of the screenshot.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This problem fixed itself for no appparent reason, and now it doesn't happens again. I mashed the keyboard and suddenly the words became weirdly spaced out. I restarted the computer and both of the problems dissappeared. The original problem didn't fix itself after a system restart, and the restart was effective only after the second bug happened.

more options

Giải pháp được chọn

The problem was not because of firefox, but a custom IME that had been installed with a 3rd party word processing program commonly used in Korea. You can see this on the lower right corner of the screenshot.