Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Private mode colors with CSS

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 109 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jlwally

more options

Hello,

I've changed the background color on the private tabs/windows with this CSS:

@-moz-document url(about:privatebrowsing){
 html.private{
  background-color: #2B2A33 !important;
  --in-content-page-color: gray !important;
}

I would like to make the "background-color" to be the same as the window background without hardcoding it, so it always match the theme, ie:

 background-color: <window.background> !important;

I would like to do the same with the background color of the search box in the private mode window, but I can't find the id.

Regards.

Hello, I've changed the background color on the private tabs/windows with this CSS: <pre> @-moz-document url(about:privatebrowsing){ html.private{ background-color: #2B2A33 !important; --in-content-page-color: gray !important; }</pre><br> I would like to make the "background-color" to be the same as the window background without hardcoding it, so it always match the theme, ie: <pre> background-color: <window.background> !important;</pre><br> I would like to do the same with the background color of the search box in the private mode window, but I can't find the id. Regards.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi jlwally vào

Giải pháp được chọn

Solved it myself. Attached is an image with the result.

@-moz-document url(about:privatebrowsing){
 html.private{ background-color: #2B2A33 !important; } /* back color */
 html.private div.showSearch button.search-handoff-button { 
  background-color: #42414D !important; } /* search box back color */
 html.private div.showPrivate div.info { display: none !important; } /* hide bottom panel */
}

Had to hardcode the colors but will do for now.

Regards.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Solved it myself. Attached is an image with the result.

@-moz-document url(about:privatebrowsing){
 html.private{ background-color: #2B2A33 !important; } /* back color */
 html.private div.showSearch button.search-handoff-button { 
  background-color: #42414D !important; } /* search box back color */
 html.private div.showPrivate div.info { display: none !important; } /* hide bottom panel */
}

Had to hardcode the colors but will do for now.

Regards.