Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Drive Apps require dowloading of PDF instead of printing

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi monkeydoggtd

more options

When I do the keybind (Control + P) or press the print icon in google apps (google docs, drawings, etc) it automatically downloads a pdf instead of opening the print menu. Chosen solution

Printing on any other site pops up with the printing options. Only on google apps does this happen, including gmail.

This problem is non-existent on Google Chrome and Edge. It does persist on Brave although. Haven't tested any other browsers.

When I do the keybind (Control + P) or press the print icon in google apps (google docs, drawings, etc) it automatically downloads a pdf instead of opening the print menu. Chosen solution Printing on any other site pops up with the printing options. Only on google apps does this happen, including gmail. This problem is non-existent on Google Chrome and Edge. It does persist on Brave although. Haven't tested any other browsers.

Được chỉnh sửa bởi monkeydoggtd vào

Giải pháp được chọn

Printing on any other site pops up with the printing options. Only on google apps does this happen, including gmail.

This problem is non-existent on Google Chrome and Edge. It does persist on Brave although. Haven't tested any other browsers.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Printing on any other site pops up with the printing options. Only on google apps does this happen, including gmail.

This problem is non-existent on Google Chrome and Edge. It does persist on Brave although. Haven't tested any other browsers.

Được chỉnh sửa bởi monkeydoggtd vào