Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

UPDATE

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Um How does one update Firefox. The help file says to look for the Help menu then select "About".. There is no "about" choice.

Um How does one update Firefox. The help file says to look for the Help menu then select "About".. There is no "about" choice.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you see About Firefox? In any case, this article may help.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-install-firefox-windows