Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable highlighted text???????

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi legocircus

more options

Please, can someone please tell me how to disable whatever this "highlighted text" "feature" is?

Please, can someone please tell me how to disable whatever this "highlighted text" "feature" is?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

EDIT: I was able to replicate the issue in another browser finally. So it's a Google search issue not a Firefox issue. Thank you for your assistance though.

Được chỉnh sửa bởi legocircus vào