Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost bookmarks and saved passwords

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Randy C.

more options

i lost my bookmarks and saved passwords data saved in my account by resetting the password.

Please help me how to get my bookmarks and saved passwords data.

i lost my bookmarks and saved passwords data saved in my account by resetting the password. Please help me how to get my bookmarks and saved passwords data.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

So is the sync account the original not from another sync Firefox browser? Cause only way to restore the data or find it - is on the original computer or device the data was created in order to find that data.

more options

HELP!!! Firefox updated and ALL of my saved passwords have disappeared. It demands I turn on Sync. I've NEVER USED Sync. I don't even have a smart phone. How do I fix it? When I click the login button nothing happens. I can't even enter the Master password. I was relying on Firefox to remember my 200+ passwords.