Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Forget" button removes all history even though either 5 minutes or 2 hours selected

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Doug Geiste

more options

Hello.

I use the "Forget" button regularly. Recently, I've noticed that complete browser history (cookies and all) are all being deleted even though only 5 minutes or two hours are selected.

Any others having this issue? Doug

Hello. I use the "Forget" button regularly. Recently, I've noticed that complete browser history (cookies and all) are all being deleted even though only 5 minutes or two hours are selected. Any others having this issue? Doug

Giải pháp được chọn

Hello, this is our bug 1816279 and it is fixed in version 111.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello, this is our bug 1816279 and it is fixed in version 111.

more options

Thank you very much TyDraniu!