Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't want updates!!!

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am happy with the Firefox version I have! I do NOT want the "latest and greatest", every time I update Firefox I wish I hadn't. How can I block those millions of "update available" notices I get every day? They are nothing but a NUISANCE. Thanks!!

I am happy with the Firefox version I have! I do NOT want the "latest and greatest", every time I update Firefox I wish I hadn't. How can I block those millions of "update available" notices I get every day? They are nothing but a NUISANCE. Thanks!!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.