Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi robit

more options

Having a long list of bookmarks, I used to be able to scroll to the bottom, chose a bookmark there and after closing the page and opening bookmarks again, it has stayed focused around the last used one. Now, when I open bookmarks again, it has reverted back to the top and have to scroll all the way down again to the one I want. This happened since the latest update. I have not been able to find any solution in settings. Can anyone point me to a solution?

Best regards,

Having a long list of bookmarks, I used to be able to scroll to the bottom, chose a bookmark there and after closing the page and opening bookmarks again, it has stayed focused around the last used one. Now, when I open bookmarks again, it has reverted back to the top and have to scroll all the way down again to the one I want. This happened since the latest update. I have not been able to find any solution in settings. Can anyone point me to a solution? Best regards,

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

This issue with the bookmarks scrolling back to the top is a regression in Firefox 110 (bug 1809084) and is being worked on.

Hữu ích?

more options

Still not fixed in 111.0

Hữu ích?

more options

Not fixed in 111.0.1

Hữu ích?

more options

This issue (bug 1809084) is fixed for 113, but won't be fixed in 112.

Hữu ích?

more options

cor-el said

This issue (bug 1809084) is fixed for 113, but won't be fixed in 112.

Thank you Best regards

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.