Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restoring old firefox and profile

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rayvermey

more options

firefox 110 is slow. I tried to go back to 109. I couldn't figure out how to get back to my old profile. How can I do that? Thanks!

firefox 110 is slow. I tried to go back to 109. I couldn't figure out how to get back to my old profile. How can I do that? Thanks!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options