Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

want to turn off "battery drain" notifications

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi meredithcr

more options

please tell how how to turn off "battery drain" notifications on Mac IOS...it is annoying and there seems to be nothing to turn off when i search settings. (firefox version 109.0.1)

please tell how how to turn off "battery drain" notifications on Mac IOS...it is annoying and there seems to be nothing to turn off when i search settings. (firefox version 109.0.1)

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

meredithcr said

please tell how how to turn off "battery drain" notifications on Mac IOS.

Are you referring to Firefox fir iOS (for iPhone/iPad) or (desktop) Firefox for macOS ? as you made Dropa above think you are referring to iPhone/iPad.

more options

Can you attach a screenshot?

more options

James said

meredithcr said

please tell how how to turn off "battery drain" notifications on Mac IOS.

Are you referring to Firefox fir iOS (for iPhone/iPad) or (desktop) Firefox for macOS ? as you made Dropa above think you are referring to iPhone/iPad.

desktop, MacOS

more options

cor-el said

Can you attach a screenshot?

sorry this took so long, but this is what i am talking about.