Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

eBoks problem in FF 110.0

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Joergen

more options

Using MitID for eBoks results in an error. Using MitID for the bank goes fine.

FF 109.0.1 does NOT have that problem!

This problem is, most likely, seen in Denmark only, as MitID is a Danish security access.

Using MitID for eBoks results in an error. Using MitID for the bank goes fine. FF 109.0.1 does NOT have that problem! This problem is, most likely, seen in Denmark only, as MitID is a Danish security access.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi vandrer1

The problem should be fixed. Update Firefox to version 110.0.1