Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open Customize as window, not tab

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi VLMin

more options

Win 10 Fx 109.0

For decades, when I right-clicked and selected Customize, Firefox opened a separate icons window. Now, it opens as a tab. How can I make it open again as a window? Thank you.

Win 10 Fx 109.0 For decades, when I right-clicked and selected Customize, Firefox opened a separate icons window. Now, it opens as a tab. How can I make it open again as a window? Thank you.

Giải pháp được chọn

You can open a new window and open the customize page in this window.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

.....

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can open a new window and open the customize page in this window.

Hữu ích?

more options

Thank you both. I still prefer the old way, but no one at Mozilla asked for my opinion. Such is life. :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.