Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pasek zakładek

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

przeglądarka wyświetla pasek zakładek jednak jest on pusty, wszystkie zakładki które były dodane do paska nie są wyświetlane na nim, nie mogę na niego też nic dodać.

przeglądarka wyświetla pasek zakładek jednak jest on pusty, wszystkie zakładki które były dodane do paska nie są wyświetlane na nim, nie mogę na niego też nic dodać.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Wejdź na stronę "about:support" i kliknij przycisk Sprawdź integralność w sekcji Baza danych „Places”. Powinien się wygenerować log, który możesz tu wkleić do analizy.

Hữu ích?

more options

You can check that "Bookmarks Toolbar Items" is on the Bookmarks Toolbar

  • if "Bookmarks Toolbar Items" is not on the Bookmarks Toolbar, drag it back from the Customize palette to the Customize page to the Bookmarks Toolbar
  • if missing items are in the Customize palette, drag them back from the Customize page to the toolbar
  • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette, click Restore Defaults in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.