Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

data breach

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

A data breach happened in April 2019 which you reported to me today, 2/4/2023, but I have changed all passwords in the last month or so reported at risk, am I safe now that it is almost 4 years after that breach?

A data breach happened in April 2019 which you reported to me today, 2/4/2023, but I have changed all passwords in the last month or so reported at risk, am I safe now that it is almost 4 years after that breach?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options