Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Installation aborted because the add-on appears to be corrupt.

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Farzam Maghouli

more options

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lightorange-on-black/ there seems to be a problem with this theme, cant install, cant upload or anything it says its corrupted can someone help? please contact me under my email [email removed from public]

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lightorange-on-black/ there seems to be a problem with this theme, cant install, cant upload or anything it says its corrupted can someone help? please contact me under my email [email removed from public]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Giải pháp được chọn

im not sure how but it is somehow solved out of nowhere without me doing a thing. thanks, im closing

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Addon issue is to contact the developer for problems with their Addons.

Hữu ích?

more options

Dropa said

Addon issue is to contact the developer for problems with their Addons.

well its my addon

Hữu ích?

more options

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

You can try to download and save the theme file via the right-click menu of the blue Install Theme button and install the theme locally via the gear button on the about:addons page.

Hữu ích?

more options

Farzam Maghouli said

Dropa said

Addon issue is to contact the developer for problems with their Addons.

well its my addon

If you continue to have issues then a possible option is to post at https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/35


Dropa said

Addon issue is to contact the developer for problems with their Addons.

If only you looked at the OP name and the author name at https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lightorange-on-black/

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

im not sure how but it is somehow solved out of nowhere without me doing a thing. thanks, im closing

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.