Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable a specific add-on for certain websites manually?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I know that there has to be a way to edit the about:config to manually disable individual add-ons (addons) for certain sites. Some add-ons have this built into the extension itself but others (like Honey) are either off or on, but I cannot find any documentation on it.

I would still like to use the extension without having to remember to turn it off and on all the time for websites that I do not want it to spam suggestions at me. Thanks in advance.

I know that there has to be a way to edit the about:config to manually disable individual add-ons (addons) for certain sites. Some add-ons have this built into the extension itself but others (like Honey) are either off or on, but I cannot find any documentation on it. I would still like to use the extension without having to remember to turn it off and on all the time for websites that I do not want it to spam suggestions at me. Thanks in advance.

Được chỉnh sửa bởi KD vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It's only possible with Manifest V3 extensions. Honey should upgrade their extension to MV3.