Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Linux updates at 33 kB/s from http://packages.linuxmint.com

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Is there a faster source?

Is there a faster source?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It's faster to download original Firefox from the Mozilla website, instead of this fork.