Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will not play Netflix or Amazon prime Videos

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

WTF are you seriously not aware of this problem? You don't care that people have to use other browsers to watch videos on Netflix and Amazon prime? This is going on 3 weeks now! I've tried all the tips and fixes I have the Yellow bar that says Fire fox is downloading components nothing works for me. I'm Frustrated and quite frankly angry I chose to use and become so comfortable with Firefox. Just make a fix for it jeez! You have 1 week fix it or I swear by all that's holy I will uninstall and never use Firefox again. What good is a Browser you can't watch videos on!

Falling out of Love

WTF are you seriously not aware of this problem? You don't care that people have to use other browsers to watch videos on Netflix and Amazon prime? This is going on 3 weeks now! I've tried all the tips and fixes I have the Yellow bar that says Fire fox is downloading components nothing works for me. I'm Frustrated and quite frankly angry I chose to use and become so comfortable with Firefox. Just make a fix for it jeez! You have 1 week fix it or I swear by all that's holy I will uninstall and never use Firefox again. What good is a Browser you can't watch videos on! Falling out of Love

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure you have updated the Widevine plugin to the latest version (4.10.2557.0).

  • Tools -> Add-ons -> Plugins

You can toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.

You can possibly check the XHR requests in the Browser Console if this doesn't work.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.