Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i down load firefox and can not change search engine. it is google and I can not change that.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

how can I change search engine to Firefox and not google?

how can I change search engine to Firefox and not google?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

rich.cher5 said

how can I change search engine to Firefox and not google?

Firefox itself is a web browser as Google in this case is a search engine in Firefox. Mozilla does not have their own search engine.

See also https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-or-remove-search-engine-firefox

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.