Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't tell if I'm on Firefox as the G for Google is on the search bar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

bold text Ive asked my question twice now... I'm not sure I'm using Firefox search because the G for Google is on the search bar..

'''bold text''' Ive asked my question twice now... I'm not sure I'm using Firefox search because the G for Google is on the search bar..

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There's no any Firefox search. In Firefox you can use every search engine you want, for instance google, yahoo, bing, altavista, duckduckgo, etc.

Please read Change your default search settings in Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.