Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't Select Downloads Folder

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I'm running MacOS Ventura 13.2 on a M2 Macbook and Firefox 109.0

I can not select a Downloads folder and even if "Always Ask" is set, all Downloads of all types fail immediately.

See quick screenshare here: https://www.loom.com/share/c5bc3563630f4d1182199ee7787e32f4

I've tried many of the common things: uninstalled/reinstalled start with add-ons disabled refreshed

None of them solved the issue.

Any thoughts/insights?

Thanks!

I'm running MacOS Ventura 13.2 on a M2 Macbook and Firefox 109.0 I can not select a Downloads folder and even if "Always Ask" is set, all Downloads of all types fail immediately. See quick screenshare here: https://www.loom.com/share/c5bc3563630f4d1182199ee7787e32f4 I've tried many of the common things: uninstalled/reinstalled start with add-ons disabled refreshed None of them solved the issue. Any thoughts/insights? Thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.