Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My personal website won't load

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can't load my personal webpage using one name for it on my Mac, but I CAN using Firefox on my phone. I AM able to load the page using it's alternate address though. Can any one help me figure this out?

I can't load my personal webpage using one name for it on my Mac, but I CAN using Firefox on my phone. I AM able to load the page using it's alternate address though. Can any one help me figure this out?

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Firefox on the phone has limited installs compared to being more option to customized desktop version. So unless Smartphone firefox installs matches desktop firefox install. What do you mean different address? What are the URL so others can see what it shows.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

Hi Dave, are you getting an error message in the tab, such as server not found, connection timed out, couldn't connect securely, etc.? Or is the page not loading completely? More details would be helpful in knowing what to suggest next.

Hữu ích?

more options

I get this message:

The connection has timed out

An error occurred during a connection to

Hữu ích?

more options

Do you use a bookmark or are you starting with the main (home) page of this website?

If you use a bookmark to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark.

Hữu ích?

more options

urls:

davehallmusic.com

rowhousemusic.com

same content, rowhouse works, davehall doesn't

Hữu ích?

more options

When I open davehallmusic.com then Firefox tries to redirect to secure https://davehallmusic.com and fails as this server only seems you support insecure http://davehallmusic.com I get an error page asking to proceed to the HTTP site and then get redirected to secure https://jroromano.wixsite.com via a location header.

I see the same with http://rowhousemusic.com/ that redirects to https://jroromano.wixsite.com/website

Both URLs you provide only redirect when accessed via insecure HTTP to the real website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.