Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Customize Firefox: unable to add extension into toolbar

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Emeric Verschuur

more options

Hello,

I have more than 30 extensions, but I cannot add an extension shortcut into my toolbar and no extension appears in the “Customize Firefox” view. I tried “Restore defaults” without any effects...

There is a way to fix this issue or run Firefox in verbose mode to more information why my extensions don't appear here? (Other than restart from a new fresh profile if it's possible…). I confirm that all the extensions are functional and activated. Thanks,

Emeric

Hello, I have more than 30 extensions, but I cannot add an extension shortcut into my toolbar and no extension appears in the “Customize Firefox” view. I tried “Restore defaults” without any effects... There is a way to fix this issue or run Firefox in verbose mode to more information why my extensions don't appear here? (Other than restart from a new fresh profile if it's possible…). I confirm that all the extensions are functional and activated. Thanks, Emeric
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you want to add an extension shortcut into a toolbar, just click Pin to toolbar, as explained in that article.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

TyDraniu a écrit

Please read Manage your extensions using the extensions button in the toolbar.

Sorry but I don't really undestand the relation with my issue...

Được chỉnh sửa bởi Emeric Verschuur vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

If you want to add an extension shortcut into a toolbar, just click Pin to toolbar, as explained in that article.

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

If you want to add an extension shortcut into a toolbar, just click Pin to toolbar, as explained in that article.

Thanks for your reply! Ok, I had not seen that the way to customize the toolbar has changed and I thinks that the new method is less intuitive...

Được chỉnh sửa bởi Emeric Verschuur vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.