Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to install firefox latest

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hello, I have downloaded Firefox installer but I couldn't install it. It's giving issue that you need to start over but when i start over again it gives the same issue. I have some pending work to do on my blog so I nee to install it ASAP. How can i fix it? Please help me. Thanks

Hello, I have downloaded Firefox installer but I couldn't install it. It's giving issue that you need to start over but when i start over again it gives the same issue. I have some pending work to do on my [https://huntingmonitor.com/ blog] so I nee to install it ASAP. How can i fix it? Please help me. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1403605