Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hello My Firefox won't connect to the internet without VyPR VPN being on

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello My Firefox wont connect to my internet without VyPR VPN being on. Once the VPN is connected it allows me to connect to the inetrnet.

Thank you.

Hello My Firefox wont connect to my internet without VyPR VPN being on. Once the VPN is connected it allows me to connect to the inetrnet. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sounds like you got ISP issues-did you check with your ISP? By default if your ISP is working the Browser doesn't need VPN to connect. So you need to check with your ISP.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.