Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Move sidebar to bottom

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wlesney

more options

Can we move sidebar to bottom? I am interested in using a Find and Replace addon and have it snap to the bottom and appear where the vanilla Ctrl+F find bar appears. I know there is no GUI option to do this as described in (https://mzl.la/3vUbsmq) which only offers left/right but could there be a way to do this with userchrome css? I would have no idea where to begin in coding such a thing.

Thanks

Can we move sidebar to bottom? I am interested in using a Find and Replace addon and have it snap to the bottom and appear where the vanilla Ctrl+F find bar appears. I know there is no GUI option to do this as described in (https://mzl.la/3vUbsmq) which only offers left/right but could there be a way to do this with userchrome css? I would have no idea where to begin in coding such a thing. Thanks

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

For userChrome.css support that is up to the programmer whom created the userChrome.css profile or the site hosting userChrome.css to support what your asking. By default Firefox doesn't support userChrome.css support or help on here - that is to be asked on a userChrome.css site for this question. For Firefox Addon you need to search on the Firefox Addon site if they have such Addons and if so choose which one you want-Firefox forum doesn't tell user what Addon they use or choose to use unfortunately.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/

Hữu ích?

more options

Do you want to move the sidebar or the find bar? For css help, I suggest the FirefoxCSS sub of Reddit or the forums on mozillazine. org.

Hữu ích?

more options

Terry said

Do you want to move the sidebar or the find bar? For css help, I suggest the FirefoxCSS sub of Reddit or the forums on mozillazine. org.

I'd like to move the sidebar, which is being used for a "replacement" Find bar addon I have been trying to use. I want a better find bar with features like replace, as seen in MS Word.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.