Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Aktualöisierung nicht möglich

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SupportGB

more options

Aktualisierungsverwaltung

die Aktualisierungsveraltung konnte nicht aufgefrischt werden


Das Laden der Paketliste ist gescheitert

Das ist ein schwerwiegendes Problem. Versuchen Sie es später noch einmal. Falls das Problem erneut auftritt, bitte einen Fehler an die Entwickler melde

E:The package linux-firmware needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.

Aktualisierungsverwaltung die Aktualisierungsveraltung konnte nicht aufgefrischt werden Das Laden der Paketliste ist gescheitert Das ist ein schwerwiegendes Problem. Versuchen Sie es später noch einmal. Falls das Problem erneut auftritt, bitte einen Fehler an die Entwickler melde E:The package linux-firmware needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Aktualisierungsverwaltung

die Aktualisierungsveraltung konnte nicht aufgefrischt werden


Das Laden der Paketliste ist gescheitert

Das ist ein schwerwiegendes Problem. Versuchen Sie es später noch einmal. Falls das Problem erneut auftritt, bitte einen Fehler an die Entwickler melde

E:The package linux-firmware needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it.

Hữu ích?

more options

Sounds like you have a virus or something, please tell Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.