Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New computer/bookmark transfer

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I've purchased a new computer and I'm wondering how to transfer all my bookmarks to the new one. WIll they automatically transfer when I install Firefox in the new device when it recognizes my email

I've purchased a new computer and I'm wondering how to transfer all my bookmarks to the new one. WIll they automatically transfer when I install Firefox in the new device when it recognizes my email

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.