Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mac OS Ventura font issue

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Hello, Ever since I upgraded my Mac to OS Ventura (version 13.1), some of the websites I visit display type in "gibberish" (see attached screenshot). I followed some online help suggestions such as changing the default font, but so far there is very little success. Do you have any suggestions?

Thank you for your time, Dave

Hello, Ever since I upgraded my Mac to OS Ventura (version 13.1), some of the websites I visit display type in "gibberish" (see attached screenshot). I followed some online help suggestions such as changing the default font, but so far there is very little success. Do you have any suggestions? Thank you for your time, Dave
Đính kèm ảnh chụp màn hình