Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

With recent Firefox update, Thunderbird and Firefox now uncoupled

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

1. As noted, after recent Firefox update, Thunderbird output does not show up. 2. Other text inputs to Firefox also do not appear. Exclusive Firefox to Firefox text does appear. 3. I tried to reboot Firefox, but access now appears to be hidden.

Summary: Cannot read Thunderbird material. Why? How solved?


Am using WIN 11

1. As noted, after recent Firefox update, Thunderbird output does not show up. 2. Other text inputs to Firefox also do not appear. Exclusive Firefox to Firefox text does appear. 3. I tried to reboot Firefox, but access now appears to be hidden. Summary: Cannot read Thunderbird material. Why? How solved? Am using WIN 11

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.