Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

since latest update- firefox freezes then unfreezes-Windows 10 64 bit

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi brondster

more options

Hi there

since the latest update (17/1/23) Firefox seems to Hang then lockup then freeze then unfreeze when just browsing.

no special tabs open such as Youtube- just locks up on browsing 2 tabs plus- google search on 1 and facebook on 1 tab-closed the google search tab then scrolling through Facebook,froze after 3 scrolls of the wheel,locked up then unfroze

Hi there since the latest update (17/1/23) Firefox seems to Hang then lockup then freeze then unfreeze when just browsing. no special tabs open such as Youtube- just locks up on browsing 2 tabs plus- google search on 1 and facebook on 1 tab-closed the google search tab then scrolling through Facebook,froze after 3 scrolls of the wheel,locked up then unfroze

Giải pháp được chọn

Might have fixed this issue myself.

If Anyone has the same issue-try what i did which is Untick "Use Recommended performance settings" and Untick "Use hardware acceleration when available".

since disabling both,it has fixed it-able to scroll through Facebook/Reddit with no crashes

added screenshot for reference :)

my PC Spec is

AMD Ryzen 7 3700X 32GB DDR4 Asus TUF Gaming A520M-Plus Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 4GB Samsung 980 250GB NvMe M2 SSD

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Facebook.com seems to be the culprit upon freezing the Firefox window when scrolling through the Feed.

Được chỉnh sửa bởi brondster vào

Hữu ích?

more options

Facebook along with Reddit seems to cause it to freeze/lockup

Hữu ích?

more options

added screenshot

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Might have fixed this issue myself.

If Anyone has the same issue-try what i did which is Untick "Use Recommended performance settings" and Untick "Use hardware acceleration when available".

since disabling both,it has fixed it-able to scroll through Facebook/Reddit with no crashes

added screenshot for reference :)

my PC Spec is

AMD Ryzen 7 3700X 32GB DDR4 Asus TUF Gaming A520M-Plus Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 4GB Samsung 980 250GB NvMe M2 SSD

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.