Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox and Linux

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Cbhihe

more options

On Linux platform: While using Firefox browser I have message of '500 error' when I try to login to my account to sync. It doesn't even get me to accounts.firefox.com.

On Reddit and twitter there are more and more reports of this issues.l on Linux.

Any help or advice...?

On Linux platform: While using Firefox browser I have message of '500 error' when I try to login to my account to sync. It doesn't even get me to accounts.firefox.com. On Reddit and twitter there are more and more reports of this issues.l on Linux. Any help or advice...?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

I have no issue with either Mozilla or my distro version of Firefox.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Same here. My distro is Arch linux. No packaging bug has been reported and this seems to happen with v109.0, not with previous version...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.