Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can Mac native "Look up words" function be enabled?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Back when I used Chrome, there used to be an option when you could right-click a word and get an option in the context menu to "look up". In Firefox this doesn't seem to be the case. Is there a way to enable this? For those of you who don't know what feature I'm talking about, here's Apple's write up: https://support.apple.com/guide/mac-help/look-up-words-mchl3983326c/10.14/mac/10.14

I've also included screenshots of the feature working in Chrome.

Back when I used Chrome, there used to be an option when you could right-click a word and get an option in the context menu to "look up". In Firefox this doesn't seem to be the case. Is there a way to enable this? For those of you who don't know what feature I'm talking about, here's Apple's write up: https://support.apple.com/guide/mac-help/look-up-words-mchl3983326c/10.14/mac/10.14 I've also included screenshots of the feature working in Chrome.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Christine

You might want to try this add-on:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dictionary-anyvhere/