Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

recent email from Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I got an email saying there was a data breach and to go to the dashboard. Is this valid?

I got an email saying there was a data breach and to go to the dashboard. Is this valid?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Illhigley,

no data breech at Firefox.

can you please send the link to which you was notified on?

more options

llhigley said

I got an email saying there was a data breach and to go to the dashboard. Is this valid?

The email was likely about the Twitter breach with emails.

https://monitor.firefox.com/breach-details/Twitter200M https://monitor.firefox.com/breaches https://monitor.firefox.com/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-monitor https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-monitor-faq