Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable "Confirm Upload" dialog

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I would like to disable the "Confirm Upload" dialog when uploading files on a web page. I need to do a lot of uploading and confirming every time is really hampering my work flow, especially since I can't even confirm with a keystroke.

Is there a config setting or option to disable this on a per site or global manner? I can't find any info in all my searches.

Thanks

I would like to disable the "Confirm Upload" dialog when uploading files on a web page. I need to do a lot of uploading and confirming every time is really hampering my work flow, especially since I can't even confirm with a keystroke. Is there a config setting or option to disable this on a per site or global manner? I can't find any info in all my searches. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I don't think it can be disabled.

See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1338637

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.