Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autoplay in Youtube starts then after half second or second stops.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PortaNav

more options

Youtube autoplay stopped to work properly.

After previous video next video really starts automatically then, may be after half a second or second, the video stops and returns to intro splash screen of the video. One must press Play to start this next video again. I tried next steps: 1. In Firefox Privacy and security settings / Autoplay: I allowed audio and video autoplay for all sites 2. On the left side of URL string for Youtube site I pressed the button and also allowed audio and video autoplay for the site. The image on this button changed. I reloaded Youtube - no effect, reloaded Firefox and Youtube - all the same.

3. I checked Youtube autoplay in Microsoft Edge browser - it works correctly.

What should be done in Firefox to restore autoplay? I don't remember when this problem appeared.

Youtube autoplay stopped to work properly. After previous video '''next video really starts automatically''' then, may be after half a second or second, '''the video stops''' and returns to intro splash screen of the video. One must press Play to start this next video again. I tried next steps: 1. In Firefox '''Privacy and security settings''' / Autoplay: I allowed audio and video autoplay for all sites 2. On the left side of URL string for Youtube site I pressed the button and also allowed audio and video autoplay for the site. The image on this button changed. I reloaded Youtube - no effect, reloaded Firefox and Youtube - all the same. 3. I checked Youtube autoplay in Microsoft Edge browser - it works correctly. What should be done in Firefox to restore autoplay? I don't remember when this problem appeared.

Được chỉnh sửa bởi bvn123 vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This problem appears to be not only for autoplay, but for start of any video: it starts then stops after 1s. I posted appropriate question here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1400958 and got helpfull answer from Mich:

>>4)Check for any extensions or plugins...

It was 'Easy Youtube Video Downloader Express' extension, I setted it OFF to solve the problem.

Hữu ích?

more options

Am glad it worked :)

Hữu ích?

more options

"It was 'Easy Youtube Video Downloader Express' extension, I setted it OFF to solve the problem."

That fixed it, thanks.

Được chỉnh sửa bởi PortaNav vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.