Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

detectportal.firefox.com

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi scott.groman

more options

I keep CONSTANTLY getting an issue, that even wakes my computer up itself from sleep mode (even when im sleeping turning the monitors on and waking me up driving me CRAZY!), and it's always "Name resolution for the name detectportal.firefox.com timed out after none of the configured DNS servers responded." in my event log. Please help to stop this!

I keep CONSTANTLY getting an issue, that even wakes my computer up itself from sleep mode (even when im sleeping turning the monitors on and waking me up driving me CRAZY!), and it's always "Name resolution for the name detectportal.firefox.com timed out after none of the configured DNS servers responded." in my event log. Please help to stop this!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox uses http://detectportal.firefox.com to check whether it can connect to internet. If this fails then Firefox may show a banner asking to login.

See Network Detection:

more options

cor-el said

Firefox uses http://detectportal.firefox.com to check whether it can connect to internet. If this fails then Firefox may show a banner asking to login. See Network Detection:

I already did the about config and made it false but it's still happening.

more options

Dropa said

Sounds like you got malware running that shouldn't be there?

I had a scan run recently when this happened and it said there was no malware threats.