Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I updated to new version 108.0.1 (64-bit) and found: icons for my extensions disappeared.

 • 5 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 30 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Radmir

more options

I updated to new version 108.0.1 (64-bit) and found: icons for my extensions disappeared. Extensions exists and turned on, but toolbar don't show them. How can I restore them?

Radmir.

I updated to new version 108.0.1 (64-bit) and found: icons for my extensions disappeared. Extensions exists and turned on, but toolbar don't show them. How can I restore them? Radmir.

Giải pháp được chọn

Уважаемые господа! Оказалось, ящик просто открывался: Нужно было открыть меню Customize toolbar и перенести иконки нужных расширений в полосу тулбара... Извините за глупый вопрос. Спасибо всем, Радмир

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Do you use sync?

Hữu ích?

more options

Dear jonzn4SUSE,

  It seems not

Radmir

Hữu ích?

more options

Are you using permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History) ?

Hữu ích?

more options

Der Corel, I am just the user, nothing copied, nothing sinc, no private sessions, just update... If I remember in old versions of this product something bind with profiles kept in dirs: c:\Users\Radmir\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ c:\Users\Radmir\AppData\LocalLow\Mozilla\Firefox\Profiles\ c:\Users\Radmir\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\

May be it is the last one. It has next profiles:

 • 18nmr4sg.default-release-1
 • 4956h38f.default-release
 • Bulleted list item
 • czbl5736.default
 • hxbzlcui.default-1527527781736
 • jxdmdmmr.default-1578822541528
 • rgrazssn.default-1524500353632

but what to I don't know. I enabled one extension more e.g. Urban VPN, AdBlocker Ultimate and their icons appeared in toolbar that is all for now... Yours, Radmir

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Уважаемые господа! Оказалось, ящик просто открывался: Нужно было открыть меню Customize toolbar и перенести иконки нужных расширений в полосу тулбара... Извините за глупый вопрос. Спасибо всем, Радмир

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.