Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab unexpededly closes

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi David

more options

From time to time, Firefox closes the tab containing my email client (AOL) after I open an email attachment.

From time to time, Firefox closes the tab containing my email client (AOL) after I open an email attachment.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi David, for quick reference, you can re-open a tab using Ctrl+Shift+T, or right-click any open tab and use Reopen Closed Tab. If it was the only tab in the window, so the entire window closed, you may need to use Ctrl+Shift+N or in the most extreme case, restart Firefox.

Yahoo users have been reporting something similar, but I'm not sure the exact cause/solution has been identified. Does AOL now use the Yahoo platform for mail?

Hữu ích?

more options

I know that it's easy to reopen that tab, but it is really annoying to have to do so.

I have no idea what the relationship is between Yahoo's mail client and AOL's. I mean, they are owned by the same company, but do they use the same coders and have the same platform? I haven't been on Yahoo in years.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.