Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Access to sites

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am a biomedical research and need to log into the login.gov site to manage my grants. However, access to this site is blocked in Firefox but works fine on Chrome. I'd rather stay with Firefox but will switch to Chrome if this can't be fixed. Thanks, Claire

I am a biomedical research and need to log into the login.gov site to manage my grants. However, access to this site is blocked in Firefox but works fine on Chrome. I'd rather stay with Firefox but will switch to Chrome if this can't be fixed. Thanks, Claire

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi Claire

Just to clarify, is this with Firefox for iOS (on an iPhone or iPad) or are you using Firefox on a macOS computer or laptop?

more options

I am using a macOS computer, version 12.6. Thanks for looking into this. Claire

more options

You need to show us the issue. Post a full browser screenshot showing the issue. Did you try with Firefox in Safe Mode? I'm able to get into my account. see screenshot