Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

install Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have downloaded the Firefox browser several times on my MacBook Pro with Mac OS High Sierra 10.13.1.6 - it doesn't open. Advice please?

I have downloaded the Firefox browser several times on my MacBook Pro with Mac OS High Sierra 10.13.1.6 - it doesn't open. Advice please?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I have the same mac version and running Firefox and Nightly. Where are you downloading from? https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

Post a screenshot showing Firefox in your applications. Let me fire up my mac and post screenshots...

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào