Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is Firefox desktop 108.x officially supported on macOS Ventura?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

So, the system requirements system requirements for Firefox 108.x desktop only mention macOS 10.12 (High Sierra) through macOS 12 (Monterey)

Is Firefox lacking support for the latest version of macOS 13 (macOS Ventura?)

So, the [https://www.mozilla.org/en-US/firefox/108.0/system-requirements/ system requirements] system requirements for Firefox 108.x desktop only mention macOS 10.12 (High Sierra) through macOS 12 (Monterey) Is Firefox lacking support for the latest version of macOS 13 (macOS Ventura?)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

EDIT: ... only mention macOS 10.12 (Sierra) through macOS 12 (Monterey)

more options

The system requirements pages for (desktop) Firefox has always been more for minimum requirements.