Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Copying add-on data from one PC to another.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Is there a way to copy add-on data from one PC to another? I'm in the process of switching to Linux and I don't want to lose the data from one add-on specifically, Feedbro.

I've considered copying my whole profile, but there is a glitch I've been stuck with for a while now and I think a fresh profile would be a good idea.

I know Feedbro can export feed subscriptions, but I want to keep ALL the data, not just the subscriptions.

Is there a way to copy add-on data from one PC to another? I'm in the process of switching to Linux and I don't want to lose the data from one add-on specifically, '''Feedbro'''. I've considered copying my whole profile, but there is a glitch I've been stuck with for a while now and I think a fresh profile would be a good idea. I know Feedbro can export feed subscriptions, but I want to keep '''ALL''' the data, not just the subscriptions.

Được chỉnh sửa bởi jhn860 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

No there is not unless that Addon is also create for the O/S. If you can't backup the data or export then there's nothing more that can really be done here. If you need Addon support you should contact the Developer of the Addon for such request help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.