Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Version 102.5.0esr installed. About Firefox indicates it is up to date. Bank website indicates the browser is out of date. Downloaded 107.0.1 and no data such, as bookmarks, was transferred. How do I transfer or import bookmarks, home page, etc. from 102.5.0esr to 107.0.1?

Version 102.5.0esr installed. About Firefox indicates it is up to date. Bank website indicates the browser is out of date. Downloaded 107.0.1 and no data such, as bookmarks, was transferred. How do I transfer or import bookmarks, home page, etc. from 102.5.0esr to 107.0.1?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

To access your user data in 107, enter about:profiles in the address bar. There should be two or more profiles. Just click the Launch profile in new browser button under a non-default profile.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.